Corinne Ericson

solo|n
skulptur och fotografi, separatutställning Galleri Argo 2019


Repetition, ma terre (2019) blandteknik

Transformation, sa vie (2018) blandteknik

Bleue, ta chambre (2018) blandteknik
ur den fotografiska sviten Autoportrait (2005-pågående)

Kore, 2008-2018 (järn, trä)

Kore, 2008-2018 (järn, trä)

Hagia Sofia, 2007 (fotografi, ink jet print)

Reträtt, 2018 (brons)