Corinne Ericson
  Kungl Konsthögskolans Vårutställning 2009 Examensutställning Fri Konst, Konstakademien  
     
   
  Passage, 2009
(järnplåt 320x480x240 cm)
 
     
     
     
     
  Svenska Dagbladet   Konsten   Magasin1   Omkonst  
     
     
  Susanna Serrander, Elin Maria Johansson     Nanna Nordström